Prowadzimy sprzedaż jedynie dla klientów w znaczeniu

klient oznacza

osobę fizyczną prowadzacą działalność gospodarczą, oznacza także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego